TE-1/2010 , ESKOLA GARRAIOKO IRIZPIDE OROKORRAK HAUR HEZKUNTZAN (2. ZIKLOA), LEHEN HEZKUNTZAN ETA DBHen (1. ETA 2. ZIKLOETAN) APLIKATZEARI BURUZKOA. (klik!)

 

 

 

Segurtasun  arauak eskola garraioan

"REAL DECRETO 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores." (CLIC!)

 

 

 

Zirkulazio arautegia

"REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de CirculaciĆ³n, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre." (CLIC!)